Norsk Buhund Ringen.

Vi från Norsk Buhund Ringen vill tacka för den fina och uppskattade silverfilten som ni sponsrade med till vår rasspecial i augusti. Det var en lycklig BIM-vinnare från Norge som åkte hem med denna.

Skickar med några bilder från ett disigt/regnigt Ånnaboda och hoppas vi kan återkomma nästa år då vi kommer att vara på Öland.

Med vänlig hälsning

Lotta Nilsson

Norsk Buhund Ringen